cs-joke.pl forum

Full Version: Opinia o Viewsonic VA2719-2K-smhd?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Wszelkie komentarze do powyższego modelu?   Zamierzam zastąpić wszystkie 4 z moich obecnych 5-letnich monitorów samung (wolę używać tych samych monitorów) i wydaje się, że cena, jaką oferują, jest o wiele tańsza niż inny monitor QHD w tym rozmiarze, który jest dostarczany z montażem vesa.   Jednak wydaje się, że nie ma wiele przeglądu tego konkretnego modelu w Internecie.