cs-joke.pl forum
[ Android App ] Opera Max - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: [ Android App ] Opera Max (/thread-16963.html)[ Android App ] Opera Max - jada717 - 24 Dec 2016

Jakiekolwiek użycie Opera Max? dobre? powinien zarządzać danymi , jak się stać VPN ??


RE: [ Android App ] Opera Max - neusue - 24 Dec 2016

Kiedyś aktualnie wykorzystuje opera max ... Czy u mówić o funkcji Opera Max chmurze ? tylko zapisać dane poprzez zarządzanie która aplikacja ma dostęp do Internetu ... Nadal jest aplikacja do zarządzania danymi .