cs-joke.pl forum
URL i obrazy w wyszukiwarkach pilna pomoc - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: URL i obrazy w wyszukiwarkach pilna pomoc (/thread-1832.html)URL i obrazy w wyszukiwarkach pilna pomoc - satyananda.sahoobsc - 30 Nov 2016

cześć. Będę chciał sprawdzić , czy ktoś może dać wgląd w to , jak dodać adresy URL i obrazy w wyszukiwarkach?   dzięki


RE: URL i obrazy w wyszukiwarkach pilna pomoc - mindirae0 - 30 Nov 2016

https://webdesign.tutsplus.com/artic...webdesign-9838


RE: URL i obrazy w wyszukiwarkach pilna pomoc - pulikantishreyareddy - 30 Nov 2016

cześć. czynić u mieć po południu ?