cs-joke.pl forum
Nowa strona codziennego TG śmierdzi - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Gry komputerowe (https://cs-joke.pl/forum-5.html)
+--- Thread: Nowa strona codziennego TG śmierdzi (/thread-21325.html)Nowa strona codziennego TG śmierdzi - panyadede - 02 Jan 2018

Hej, musimy umieć opublikować, jak okropny jest nowy układ witryny.