cs-joke.pl forum
Pomóż mi zalogować się do serwisu wow - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Gry komputerowe (https://cs-joke.pl/forum-5.html)
+--- Thread: Pomóż mi zalogować się do serwisu wow (/thread-21851.html)Pomóż mi zalogować się do serwisu wow - roula.aj - 15 Jan 2018

już zrobiłem moje w battle.net, mam 7 dni, ale kiedy zaktualizowałem łatkę, to nie pozwolę sobie wybrać mojego królestwa za każdym razem, gdy spróbuję, ale nie wyskoczą żadne realms: [pleaseeee help