cs-joke.pl forum
Dragon Age Origins: Moja impreza nie będzie mnie śledzić - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Gry komputerowe (https://cs-joke.pl/forum-5.html)
+--- Thread: Dragon Age Origins: Moja impreza nie będzie mnie śledzić (/thread-21860.html)Dragon Age Origins: Moja impreza nie będzie mnie śledzić - neil.ralph - 16 Jan 2018

Moja drużyna nie będzie śledziła mnie i nie angażuje się w walkę, chyba że ręcznie się do nich przełączę, co jest bardzo denerwujące. to działało wcześniej i nie jestem pewien, co się zmieniło. Tak naprawdę nie korzystam z automatów taktycznych i przywracałem wszystkie kontrolki do domyślnych.