cs-joke.pl forum
Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Internet (https://cs-joke.pl/forum-6.html)
+--- Thread: Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? (/thread-23885.html)

Pages: 1 2


Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? - sweetmsava - 25 Feb 2018

Właśnie zbudowałem nowe urządzenie i dzisiaj wypróbowywałem port LAN. Wszystkie połączenia kierowane do mojego laptopa działają tak jak zwykle.   Problem polega na tym, że po podłączeniu do mojego portu LAN komputera, nie będzie w ogóle połączenia z Internetem (IPv4 i IPv6 nie mają dostępu do Internetu), ale czasami IPv6 będzie miał dostęp do Internetu, a IPv4 nie będzie miał. Podsumowując, IPv4 z pewnością nie będzie miał żadnego połączenia z Internetem.   Każdy ekspert może mi pomóc lub udzielić porady?


RE: Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? - mindirae0 - 25 Feb 2018

* adiBOY napisał: Właśnie zbudowałem nowe urządzenie i dzisiaj wypróbowywałem port LAN. Wszystkie połączenia kierowane do mojego laptopa działają tak jak zwykle. Problem polega na tym, że po podłączeniu do mojego portu LAN komputera, nie będzie w ogóle połączenia z Internetem (IPv4 i IPv6 nie mają dostępu do Internetu), ale czasami IPv6 będzie miał dostęp do Internetu, a IPv4 nie będzie miał. Podsumowując, IPv4 z pewnością nie będzie miał żadnego połączenia z Internetem. Każdy ekspert może mi pomóc lub udzielić porady? Spróbuj użyć innego kabla LAN.


RE: Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? - njerudeee - 25 Feb 2018

abstrax napisał: Spróbuj użyć innego kabla LAN. Wypróbowałem też kilka kabli. Wszystkie z tym samym wynikiem.


RE: Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? - lermavanessa - 25 Feb 2018

Czy jest przypisany dowolny adres IP do komputera? Lub automatycznie wykryć adres IP?


RE: Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? - ddmack.mcclam281 - 25 Feb 2018

ZrE0_Cha0s napisał: Czy jest przypisany dowolny adres IP do komputera? Lub automatycznie wykryć adres IP? Automatyczne wykrywanie. Jest adres IP zarówno dla IPv4, jak i 6, ale IP add IPv4 nie mieści się w zakresie.


RE: Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? - mountainblack - 25 Feb 2018

* adiBOY napisał: Automatyczne wykrywanie. Jest adres IP zarówno dla IPv4, jak i 6, ale IP add IPv4 nie mieści się w zakresie. Ale czy są jakieś światła na porcie LAN, zielony z żółtym


RE: Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? - 125669 - 25 Feb 2018

Zer0 Cha0s napisał: Ale czy jest jakieś światło na porcie LAN, zielone z żółtym


RE: Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? - n3epvva - 25 Feb 2018

sprawdź zielone światło LAN na płycie głównej, czy miga


RE: Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? - paulinanield5ij - 25 Feb 2018

* adiBOY napisał: Tak, światła są włączone. Pomarańczowy i zielony. Sprawdź, czy są jakieś światła na ruterach, jeśli podejrzewam, że mógłbyś sam przypisać adres IP.


RE: Podejrzany port LAN płyty głównej jest uszkodzony? - syaidatul.rasli - 25 Feb 2018

Zaktualizuj sterowniki LAN Wyłącz IPv6 Sprawdź, czy komputer jest podłączony do dynamicznego lub statycznego adresu IP Pomocne w tym będą specyfikacje systemu. Killer LAN?