cs-joke.pl forum
Aktualizacja Windows 7 - uszkodzony motyw Aero? - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: Aktualizacja Windows 7 - uszkodzony motyw Aero? (/thread-28646.html)Aktualizacja Windows 7 - uszkodzony motyw Aero? - fallow - 28 Nov 2018

Najpierw miało to miejsce, gdy pojawił się komunikat Action Center i kliknięcie "aktualizacja", ale nie udało się go zaktualizować. Usługa tematyczna zamknęła się sama, a wszystkie ikony powiadomień zostały rozmazane. Przycisk zamykania okna przeglądarki Firefox zniknął. Mam google i wszystkie rozwiązania nie działają. Muszę ponownie zainstalować system Windows 7. Czy jest to spowodowane aktualizacją okna?   BTW, ktoś wie, jak wykonać kopię zapasową listy zainstalowanego modułu perla? Oglądanie każdego skryptu i instalowanie modułu jest uciążliwe. Dzięki.


RE: Aktualizacja Windows 7 - uszkodzony motyw Aero? - afshinator - 28 Nov 2018

peterchan75 napisał: BTW, ktoś wie, jak wykonać kopię zapasową listy zainstalowanego modułu perla? Oglądanie każdego skryptu i instalowanie modułu jest uciążliwe. Dzięki. Być może znajdziesz tutaj rozwiązanie swoich problemów https://stackoverflow.com/questions/358891/how-do-i-find-the-module-dependencies-of-my-perl-script


RE: Aktualizacja Windows 7 - uszkodzony motyw Aero? - abhiprofession526 - 28 Nov 2018

davidktw napisał: Być może znajdziesz tutaj rozwiązanie swoich problemów https://stackoverflow.com/questions/...my-perl-script Dzięki David.