cs-joke.pl forum
BIURO MICROSOFT (WERSJA PROFESJONALNA) - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: BIURO MICROSOFT (WERSJA PROFESJONALNA) (/thread-30175.html)BIURO MICROSOFT (WERSJA PROFESJONALNA) - aldebaranspica06 - 08 Nov 2019

Cześć wszystkim,   Zrozum, że Microsoft zaprzestał dostarczania pakietu Microsoft Office 2010. Poruszałem się, pytając, ale wydaje się, że nikt też nie sprzedaje.   Każdy może zobaczyć lub sprzedać, proszę dać mi znać.   Wymagać: Microsoft Office 2013 (wersja profesjonalna) c / w Klucz CD, nieużywany.   Dziękuję Ci.