cs-joke.pl forum
LastPass Password Manager Security Enhancement - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: LastPass Password Manager Security Enhancement (/thread-30189.html)LastPass Password Manager Security Enhancement - cayleena - 10 Nov 2019

Cześć, dlaczego nie maksymalne bezpieczeństwo techniczne, maksymalne ur $ i sprzedaż poniżej jako filmu science fiction, fabuła telewizyjna do maksymalnego ur $ przy użyciu ustawienia menedżera haseł LASTPASS, które zezwala na logowanie tylko po uwierzytelnieniu 2-czynnikowym, jeśli użytkownik I.P. pochodzi z 1 kraju wybranego wcześniej w ustawieniu. Na przykład. tylko Australia I.P. może się zalogować. Jeśli więc np. mieszkasz w Japonii i prawdopodobnie masz wrogów w Azji, więc możesz zmienić menedżera haseł, aby zezwolić na logowanie tylko z 1 innego kraju oprócz Azji - wtedy możesz użyć wirtualnych prywatnych aplikacji sieciowych, aby zmienić swój I.P. adres do tego samego kraju, w którym loguje się menedżer haseł. Zwiększy to bezpieczeństwo oprócz utworzenia tylko 1 konta e-mail z dwustopniowym uwierzytelnianiem i kodami zapasowymi na papierze dedykowanymi menedżerowi haseł - o czym nikt nie wie.   Jakie są wady powyższego?