cs-joke.pl forum
Wygraj 10 błędów zamykania - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: Wygraj 10 błędów zamykania (/thread-30329.html)Wygraj 10 błędów zamykania - viravasova - 02 Dec 2019

po skończeniu gry. Wyłączę to automatycznie uruchomi okno 10 z ekranu powitalnego. Częstotliwość nie za bardzo kiedyś. Muszę kliknąć przycisk Uruchom ponownie i zamknij.   Ktoś napotkał taki problem? Co to powoduje?   Wysłane z moją aplikacją Forum Coral iPhone XR HardwareZone