cs-joke.pl forum
[Potrzebna pomoc] Błąd odczytu dysku Vuze - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: [Potrzebna pomoc] Błąd odczytu dysku Vuze (/thread-30617.html)[Potrzebna pomoc] Błąd odczytu dysku Vuze - valasjak - 14 Jan 2020

Cześć, naprawdę się tu zgubiłem, mam problem z moją aplikacją torrentową, w której losowo pojawia się błąd „Błąd: Błąd odczytu dysku - odczyt kończy się niepowodzeniem. Żądanie nie mogło zostać wykonane z powodu błędu urządzenia I / O”   Każda pomoc będzie mile widziana!