cs-joke.pl forum
DJI Osmo Mobile 3 - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Sprzęt (https://cs-joke.pl/forum-2.html)
+--- Thread: DJI Osmo Mobile 3 (/thread-30629.html)DJI Osmo Mobile 3 - davide.arzenton - 15 Jan 2020

Możliwe jest zapisanie pliku wideo na karcie SD za pomocą ich aplikacji DJI Mimo. Jaki jest maksymalny czas nagrywania wideo? Możliwe 1 do 2 godzin. Jeśli nie jakaś inna aplikacja, która może z tym korzystać? Dzięki


RE: DJI Osmo Mobile 3 - bballermj - 15 Jan 2020

Może korzystać z własnej aplikacji na telefony.