cs-joke.pl forum
Krytyczny alert bezpieczeństwa? - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: Krytyczny alert bezpieczeństwa? (/thread-30636.html)Krytyczny alert bezpieczeństwa? - salls317 - 16 Jan 2020

cześć,   Otrzymałem wiadomość e-mail od Google <[email protected]>   Ktoś zna twoje hasło [email protected] Google dowiedziało się, że ktoś zna twoje hasło, i podjęliśmy kroki w celu ochrony Twojego konta. Zaloguj się teraz ponownie na swoje konto i wybierz nowe hasło, aby je zabezpieczyć.   Ktoś wcześniej tego doświadczył? Czy to jest genialne?   doceniam twoje udostępnianie. Dzięki


RE: Krytyczny alert bezpieczeństwa? - picobill - 16 Jan 2020

Najlepiej jest nie klikać linków w wiadomości e-mail


RE: Krytyczny alert bezpieczeństwa? - timmothy1241 - 16 Jan 2020

spójrz na pełne nagłówki e-maili. brzmi jak wiadomość phishingowa.


RE: Krytyczny alert bezpieczeństwa? - ste1505 - 16 Jan 2020

dzięki. zresztą zmieniłem hasło za pomocą ustawień konta, nie kliknąłem linku.


RE: Krytyczny alert bezpieczeństwa? - elizabethblindauer - 16 Jan 2020

Jednym z dobrych sposobów na to, by wiadomości e-mail wyłudzające informacje nie stanowiły dla ciebie łatwego zagrożenia, jest 1) Przeczytaj pocztę, co to znaczy i co musisz zrobić. 2) Otwórz przeglądarkę i przejdź bezpośrednio do tej usługi. 3) Wykonaj tam swoją akcję. To podejście laika. Dla osób zaznajomionych z technologią przeczytaj nagłówki wiadomości z adresu.