cs-joke.pl forum
Zewnętrzna płyta kontrolera HDD - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Sprzęt (https://cs-joke.pl/forum-2.html)
+--- Thread: Zewnętrzna płyta kontrolera HDD (/thread-30948.html)Zewnętrzna płyta kontrolera HDD - moresteveo - 14 Feb 2020

Masz pomysł, gdzie mogę znaleźć płytę zewnętrznego kontrolera dysku twardego? Doceniam bardzo.