cs-joke.pl forum
MR mnie zawiódł, który dostawca usług internetowych ma teraz podpisać? - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Internet (https://cs-joke.pl/forum-6.html)
+--- Thread: MR mnie zawiódł, który dostawca usług internetowych ma teraz podpisać? (/thread-31776.html)MR mnie zawiódł, który dostawca usług internetowych ma teraz podpisać? - fashionistarehab - 29 Aug 2020

----------