cs-joke.pl forum
Potrzebujesz pilnej pomocy w naprawie mobilnego routera wifi Huawei e5786. - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Internet (https://cs-joke.pl/forum-6.html)
+--- Thread: Potrzebujesz pilnej pomocy w naprawie mobilnego routera wifi Huawei e5786. (/thread-31788.html)Potrzebujesz pilnej pomocy w naprawie mobilnego routera wifi Huawei e5786. - denisse.elmudesi - 03 Sep 2020

Zamknięte ............


RE: Potrzebujesz pilnej pomocy w naprawie mobilnego routera wifi Huawei e5786. - poxin13 - 03 Sep 2020

Udaj się do dowolnego sklepu mobilnego, który zajmuje się naprawą / serwisem i zapytaj. Powinno być dużo w pobliżu.