cs-joke.pl forum
Czy wirtualna brama internetowa może się nie otworzyć? - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Internet (https://cs-joke.pl/forum-6.html)
+--- Thread: Czy wirtualna brama internetowa może się nie otworzyć? (/thread-31812.html)Czy wirtualna brama internetowa może się nie otworzyć? - aacs69 - 12 Sep 2020

Cześć chłopaki, Mam nadzieję, że możesz mi w tym pomóc: Jeśli mam wirtualną bramę internetową na hoście esx wykonującą inline inspekcję ruchu. Jeśli to urządzenie wirtualne ulegnie awarii, czy istnieje sposób na jego otwarcie, aby ruch nie został zakłócony, czy jest to możliwe tylko na fizycznym urządzeniu sprzętowym? Dzięki!