cs-joke.pl forum
Całkowite wymazanie / usunięcie oprogramowania - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: Całkowite wymazanie / usunięcie oprogramowania (/thread-31840.html)Całkowite wymazanie / usunięcie oprogramowania - beachesndeserts - 23 Sep 2020

Cześć wszystkim, Czy mogę wiedzieć, czy masz jakieś polecane oprogramowanie, które mogę całkowicie usunąć lub nie mogę odzyskać pliku z dysku twardego po jego usunięciu? Dzięki.


RE: Całkowite wymazanie / usunięcie oprogramowania - matthew.p.marotta - 23 Sep 2020

Gumka - coś w rodzaju open source