cs-joke.pl forum
[News] Tumblr wydaje poprawkę bezpieczeństwa dla aplikacji na iOS - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: [News] Tumblr wydaje poprawkę bezpieczeństwa dla aplikacji na iOS (/thread-31865.html)[News] Tumblr wydaje poprawkę bezpieczeństwa dla aplikacji na iOS - eytan.behmoaras - 05 Oct 2020

Popularny portal mikroblogowy i społecznościowy Tumblr wydał awaryjną poprawkę do swojej aplikacji na iOS. Łatka rozwiąże „problem, który umożliwiał złamanie haseł w pewnych okolicznościach”. Dla ostrożności firma poradziła również użytkownikom, aby zmienili swoje hasła. Zobacz całą historię tutaj ...