cs-joke.pl forum
Convergent Systems - wczesne powiadomienie o zamknięciu - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Sprzęt (https://cs-joke.pl/forum-2.html)
+--- Thread: Convergent Systems - wczesne powiadomienie o zamknięciu (/thread-31889.html)Convergent Systems - wczesne powiadomienie o zamknięciu - sanvijna - 12 Oct 2020

Ten obraz został zmieniony. Kliknij, aby wyświetlić oryginalny obraz