cs-joke.pl forum
Mini PC i komputer jednopłytkowy - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Sprzęt (https://cs-joke.pl/forum-2.html)
+--- Thread: Mini PC i komputer jednopłytkowy (/thread-31904.html)Mini PC i komputer jednopłytkowy - rinjanijelek - 17 Oct 2020

Wyglądają podobnie, główna różnica polega na tym, że mini PC jest dostarczany w plastikowej / metalowej obudowie, podczas gdy komputer jednopłytkowy, taki jak Raspberry Pi, jest dostarczany tylko z samą płytą + procesor. Czy służą różnym segmentom użytkowników, przypadkom użycia lub celom?


RE: Mini PC i komputer jednopłytkowy - bb410912 - 17 Oct 2020

Główną różnicą między raspberry pi a innym mini komputerem jest procesor. Raspberry pi używa procesora ramienia, podczas gdy większość mini komputerów będzie miała i procesor Intel x86. Odpowiednikiem dla raspberry pi będą inne SBC x86, takie jak seria udoo x86, płyta lattepanda, płyta jaguara itp. Większość SBC będzie miała nagłówki / piny GPIO, podczas gdy mini komputery będą miały głównie standardowe porty PC IO.


RE: Mini PC i komputer jednopłytkowy - chickrock69 - 17 Oct 2020

u0206397 napisał: Wyglądają podobnie, główna różnica polega na tym, że mini PC jest dostarczany w plastikowej / metalowej obudowie, podczas gdy komputer jednopłytkowy, taki jak Raspberry Pi, jest dostarczany tylko z samą płytą + procesor. Czy służą różnym segmentom użytkowników, przypadkom użycia lub celom? Cos jest inny. Jeden koszt poniżej 100 USD, drugi może kosztować ponad 1000 USD. Różnica w specyfikacjach w ogóle.