cs-joke.pl forum
AOMEI Backupper - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: AOMEI Backupper (/thread-31905.html)AOMEI Backupper - kartikya.rai - 17 Oct 2020

Cześć, Czy ktoś korzystał z następującego oprogramowania do klonowania? Jakieś opinie na temat tego, co zrobić, jeśli mam sklonować mój dysk twardy na dysk SSD za pomocą tego? AOMEI Backupper, DARMOWE i łatwe w użyciu oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, obsługuje tworzenie kopii zapasowych systemu, kopii zapasowych plików, kopii zapasowych partycji dysków, kopii zapasowych według harmonogramu, itp. Do pobrania pod adresem: http://www.backup-utility.com


RE: AOMEI Backupper - cristina00100 - 17 Oct 2020

Bardzo trudne, jeśli istniejący dysk twardy ma system Windows 7, 8, 8.1 lub 10 zainstalowany na dysku c, a dane na innym dysku. Ponieważ to bezpłatne oprogramowanie umożliwia sklonowanie tylko określonej liczby partycji. Instalacja systemu Windows zajęła już kilka ukrytych partycji. Radziłbym skorzystać z dowolnego oprogramowania do klonowania dostarczonego w pakiecie ssd.