cs-joke.pl forum
potrzebuję pomocy przy programowaniu w c qns :(! - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: potrzebuję pomocy przy programowaniu w c qns :(! (/thread-31924.html)potrzebuję pomocy przy programowaniu w c qns :(! - mountainblack - 23 Oct 2020

Zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty


RE: potrzebuję pomocy przy programowaniu w c qns :(! - tanishka - 23 Oct 2020

checkMat3 napisał: https://imageshack.com/i/nrwrrdj Więc jakiej pomocy oczekujesz, pokazując nam pytanie? Czego dokładnie potrzebujesz?


RE: potrzebuję pomocy przy programowaniu w c qns :(! - afshinator - 23 Oct 2020

czy any1 może dla mnie zrobić pytania? ponieważ mój nauczyciel prosi mnie o zrobienie tego za pomocą przycisku ustawiania i wszystkiego, czego mój przyjaciel również nie wie.