cs-joke.pl forum
rzeczywisty menedżer okien - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: rzeczywisty menedżer okien (/thread-31929.html)rzeczywisty menedżer okien - pedrocastle13 - 24 Oct 2020

ktoś użył prawdziwego menedżera okien lub czegoś podobnego?