cs-joke.pl forum
[News] Nowe komputery Dream Builds Dreamcore są gotowe do użycia na COMEX 2019 - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Sprzęt (https://cs-joke.pl/forum-2.html)
+--- Thread: [News] Nowe komputery Dream Builds Dreamcore są gotowe do użycia na COMEX 2019 (/thread-31952.html)[News] Nowe komputery Dream Builds Dreamcore są gotowe do użycia na COMEX 2019 - kartikya.rai - 01 Nov 2020

Te komputery są gotowe do odbioru gotówki w COMEX. Zobacz całą historię tutaj ...