cs-joke.pl forum
[Wiadomości] Unicode 7.0 jest oficjalny; Tak też jest emoji środkowego palca - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: [Wiadomości] Unicode 7.0 jest oficjalny; Tak też jest emoji środkowego palca (/thread-31953.html)[Wiadomości] Unicode 7.0 jest oficjalny; Tak też jest emoji środkowego palca - silvia.capuzzo - 01 Nov 2020

Konsorcjum Unicode wydało wersję Unicode 7.0, która dodaje 2834 nowych znaków i dokumentację dla 250 nowych znaków Emoji. Zobacz całą historię tutaj ...