cs-joke.pl forum
Adobe Signature dostępny ze wszystkich urządzeń - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: Adobe Signature dostępny ze wszystkich urządzeń (/thread-31962.html)Adobe Signature dostępny ze wszystkich urządzeń - timmothy1241 - 05 Nov 2020

Mój podpis został zapisany na pulpicie. Czy mimo wszystko mogę uzyskać dostęp do tego podpisu na moim telefonie komórkowym? Próbowałem zalogować się na to samo konto na swoim telefonie komórkowym, nie wiem czy jest taka funkcja zapisywania podpisu w chmurze z mojego komputera.


RE: Adobe Signature dostępny ze wszystkich urządzeń - mvmiguel15 - 05 Nov 2020

Podpis cyfrowy? Dołącz podpis do wersji roboczej / tworzenia wiadomości e-mail bez adresata i pozostaw wersję roboczą bez zmian.


RE: Adobe Signature dostępny ze wszystkich urządzeń - saygoodbye5555 - 05 Nov 2020

faktycznie narysowany podpis. w każdym razie udało mi się to rozwiązać. podpis jest zapisywany w chmurze i dostępny za pośrednictwem telefonu komórkowego lub komputera.