cs-joke.pl forum
Czat na żywo - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: Czat na żywo (/thread-31965.html)Czat na żywo - enyomk109 - 06 Nov 2020

Cześć chłopaki, Ostatnio miałem problemy z „czatem na żywo” u różnych dostawców, np. Czat na żywo DBS, czat na żywo Lenovo itp. Nie mam włączonej żadnej blokady wyskakujących okienek. Chociaż mam Mcafee Anti Virus, ale to nigdy nie był problem. Czy ktoś ma uśmiechnięte doświadczenie?