cs-joke.pl forum
[News] Young Startup Summly zostanie przejęty przez Yahoo - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: [News] Young Startup Summly zostanie przejęty przez Yahoo (/thread-31985.html)[News] Young Startup Summly zostanie przejęty przez Yahoo - tajhea101 - 15 Nov 2020

Yahoo ogłosiło kolejną głośną akwizycję startupu zorientowanego na urządzenia mobilne. Tym razem jest to Summly z Londynu, na czele którego stoi 17-letni przedsiębiorca Nick D'Aloisio, który założył firmę, gdy miał 15 lat. Zobacz całą historię tutaj ...