cs-joke.pl forum
Klucz sprzętowy ograniczający dostęp do niektórych programów komputerowych - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: Klucz sprzętowy ograniczający dostęp do niektórych programów komputerowych (/thread-31992.html)Klucz sprzętowy ograniczający dostęp do niektórych programów komputerowych - spikeball17 - 20 Nov 2020

Zastanawiam się, czy jest dostępne dla konsumentów rozwiązanie do szyfrowania programów komputerowych za pomocą kluczy sprzętowych (obecnie tylko USB, w przeszłości były to klucze z portem LPT), tak aby dostęp do tych programów był możliwy tylko wtedy, gdy posiadasz klucz sprzętowy. Dzieje się tak, aby nikt inny nie mógł korzystać z programów bez klucza USB, np. Zwykle dostawcy oprogramowania włączają ochronę do oprogramowania, które opracowują / rozpowszechniają, jednak szukam warstwy ponad oprogramowaniem, które ma być ograniczone. Mam nadzieję, że mam trochę sensu i dziękuję każdemu, kto ma wgląd.