cs-joke.pl forum
Konfiguracja sieci Ubiquiti dla M1 Fiber - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Internet (https://cs-joke.pl/forum-6.html)
+--- Thread: Konfiguracja sieci Ubiquiti dla M1 Fiber (/thread-31993.html)Konfiguracja sieci Ubiquiti dla M1 Fiber - antoniofantinato74 - 20 Nov 2020

Cześć wszystkim, Czy ktoś skonfigurował swoją sieć przy użyciu produktów Ubiquiti? Jeśli tak, jaka jest twoja konfiguracja? Dziękuję Ci.