cs-joke.pl forum
Jak często używasz CHKDSK? - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: Jak często używasz CHKDSK? (/thread-31996.html)Jak często używasz CHKDSK? - billagrewal07 - 22 Nov 2020

Jak wyżej. I nie, nie mówię o internetowej, cichej poprawce w locie w Windows 10. Mówię o konieczności przełączenia dysku w tryb offline, aby można było wykonać właściwą naprawę i skanowanie, tj. Chkdsk <litera woluminu> / f / x / x / r / b Muszę to robić raz na 6 miesięcy, nie dlatego, że chcę, ale dlatego, że muszę. Właśnie odzyskałem dysk po poważnym problemie z korupcją (który spowodował, że system Windows nie mógł się uruchomić) Czy to ja, czy system Windows pozwala na kumulowanie się drobnych błędów, dopóki nie będzie można go uruchomić i będzie bezradny (co wymaga interwencji)?