cs-joke.pl forum
[Pomoc] Czy to możliwe? - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Internet (https://cs-joke.pl/forum-6.html)
+--- Thread: [Pomoc] Czy to możliwe? (/thread-32004.html)[Pomoc] Czy to możliwe? - allyc926 - 25 Nov 2020

Załóżmy, że mój znajomy z Chin ma dostęp do internetu w domu, a mimo to, aby uzyskać dostęp do jego chińskiego Internetu, abym mógł uniknąć płacenia VPN za surfowanie po chińskich witrynach? Lub odwrotnie, czy może uzyskać dostęp do mojego internetu w Singapurze, aby surfować po Facebooku, youtube itp., Aby uniknąć płacenia za usługi VPN?