cs-joke.pl forum
Czy warto subskrybować Netflix? - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Internet (https://cs-joke.pl/forum-6.html)
+--- Thread: Czy warto subskrybować Netflix? (/thread-32006.html)Czy warto subskrybować Netflix? - antti.komu - 26 Nov 2020

Plan premium Netflix kosztuje 16,98 USD miesięcznie. Czy ktoś subskrybuje ten plan? Czy to jest tego warte? Jak wypada to w porównaniu z tym, co można bezpłatnie uzyskać online? Jest wiele stron z darmowym streamingiem seriali telewizyjnych. Youtube też ma wiele. Czy Netflix jest tego wart w porównaniu z tymi bezpłatnymi ofertami?