cs-joke.pl forum
PILNE pytanie dotyczące znajomego sesji! - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Windows (https://cs-joke.pl/forum-4.html)
+--- Thread: PILNE pytanie dotyczące znajomego sesji! (/thread-32007.html)PILNE pytanie dotyczące znajomego sesji! - roula.aj - 27 Nov 2020

cześć, Mam Session Buddy jako rozszerzenie Chrome .......... powiedzmy, że mam otwarte 3 okna, z których każde ma otwarte 10 kart .......... 1) Czy ma znaczenie, czy zapiszę sesję przy użyciu pierwszego czy trzeciego okna? ............ 2) Gdybym zamknął wszystkie 3 okna i wyłączył komputer ......... przy włączaniu komputera, czy Session Buddy przywróci wszystkie 3 okna, czy tylko jedno z nich?