cs-joke.pl forum
Skąd wziąć szybkie łącze szerokopasmowe do jednorazowego dużego pobrania? - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Internet (https://cs-joke.pl/forum-6.html)
+--- Thread: Skąd wziąć szybkie łącze szerokopasmowe do jednorazowego dużego pobrania? (/thread-32008.html)Skąd wziąć szybkie łącze szerokopasmowe do jednorazowego dużego pobrania? - gadget.truc - 27 Nov 2020

Brak domowego łącza szerokopasmowego. Korzystanie z publicznych hotspotów bezprzewodowych (w dużym stopniu współużytkowanych, ograniczonych i ograniczonych z prędkością od 1 do 3 Mb / s) z niestabilnym połączeniem i drogimi danymi mobilnymi Musisz przeprowadzić jednorazową instalację programu Microsoft Visual Studio, która wymaga ponad 20 GB do 50+ GB. Nie pytajcie mnie, dlaczego oprogramowanie Microsoft jest tak ogromne. Jak ach? Nie musisz pobierać domowego światłowodu 1 Gb / s. Jakieś sugestie?