cs-joke.pl forum
Czy mój telewizor i telefon są w tej samej „sieci Wi-Fi”? - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Internet (https://cs-joke.pl/forum-6.html)
+--- Thread: Czy mój telewizor i telefon są w tej samej „sieci Wi-Fi”? (/thread-32013.html)Czy mój telewizor i telefon są w tej samej „sieci Wi-Fi”? - cayleena - 29 Nov 2020

Cześć, lubię używać telefonu komórkowego do przesyłania YouTube lub czegoś podobnego do mojego telewizora. Zgodnie ze standardowymi instrukcjami muszą znajdować się w tej samej „sieci Wi-Fi”. Ale jeśli podłączę swój telewizor za pomocą sieci Ethernet do portu LAN w modemie / ONR, podczas gdy router Wi-Fi jest podłączony do innego portu LAN w tym samym modemie / ONR, czy mój telewizor i telefon komórkowy będą w tej samej „sieci Wi-Fi”? Co się stanie, jeśli podłączę telewizor za pomocą sieci Ethernet do portu LAN w samym routerze Wi-Fi? Dzięki.