cs-joke.pl forum
Pytanie o zaporach - Printable Version

+- cs-joke.pl forum (https://cs-joke.pl)
+-- Forum: Komputery (https://cs-joke.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Internet (https://cs-joke.pl/forum-6.html)
+--- Thread: Pytanie o zaporach (/thread-9031.html)Pytanie o zaporach - peter.ely - 10 Dec 2016

Mam małe pytanie techniczne dotyczące zapory.   Powiedzmy mam routera ( który pochodzi z podstawowego firewalla portu) . Ale skąd zapora rzeczywiście usiąść , czy router jest wyposażony w zaporę ? W sieci LAN lub WAN ?


RE: Pytanie o zaporach - rhcarrj - 10 Dec 2016

W jądrze


RE: Pytanie o zaporach - faseelapt - 10 Dec 2016

Chodziło mi podobnych, które interfejsu.


RE: Pytanie o zaporach - njerudeee - 10 Dec 2016

blong napisał: Chodziło mi podobnych, które interfejsu. Obie?


RE: Pytanie o zaporach - zulzainami - 10 Dec 2016

ArcticCheetah napisał: Obie? To jest to co myślałam. Ale niektórzy mówią , jeśli używasz routera (z firewallem ) , zapora faktycznie siedzi w sieci LAN , jak i dla WAN , dopiero po przebiegu, stąd wciąż LAN.


RE: Pytanie o zaporach - peter.ely - 10 Dec 2016

Siedzi między wszystkimi interfejsami ... Inny słowy, gdy interfejs otrzymuje pakiet , to przechodzi ( dostaje przetwarzane przez ) zapora (i wszystkie zasady bezpieczeństwa ) ..przed jest kierowane / przełączony na inny interfejs. Nie ma znaczenia czy jest to WAN lub LAN , są one wszystkie interfejsy .