Singtel Aztech DSL7000GRV Router Konfiguracja urządzenia USB
#6

wpisz \\ 192.168.1.254 \ z Eksploratora plików systemu Windows. ale prędkość wynosi tylko 5 MB / s. powolny.
Reply


Messages In This Thread

Forum Jump:

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Users browsing this thread: 1 Guest(s)