Przekraczanie planu taryfowego: jak naliczają opłaty?
#10

ginseng1 napisał: Singtel ma aplikację do śledzenia zużycia danych. Bardzo dokładne, ponieważ aktualizuje się przy każdym logowaniu. Mój Singtel
Reply


Messages In This Thread

Forum Jump:

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Users browsing this thread: 1 Guest(s)