Pytanie dotyczące konfiguracji Apache
#1

Wiem, że to losowe, ale czy ktoś wie, co robią poniższe wiersze?   RewriteCond% {THE_REQUEST}! HTTP / 1 \ .1 $ RewriteRule. * - [F]   BTW Staram się wymyślić regułę kanonizacji wejściowego adresu URL użytkownika, aby zapobiec pewnego rodzaju atakom na ścieżkę lub nieautoryzowanemu dostępowi do chronionych zasobów.
Reply


Messages In This Thread
Pytanie dotyczące konfiguracji Apache - by roger.eikrem - 16 Jan 2020, 02:38 PM
RE: Pytanie dotyczące konfiguracji Apache - by mandie.nitschke - 16 Jan 2020, 02:41 PM
RE: Pytanie dotyczące konfiguracji Apache - by hammock720 - 16 Jan 2020, 02:44 PM

Forum Jump:

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Users browsing this thread: 1 Guest(s)