Nieoczekiwane zamknięcie laptopa
#5

nieco napisał: Spróbuj zmienić ustawienie zarządzania energią (opcja zasilania) w obszarze Zarządzanie energią procesora, zmień je ze 100% na <50%. Zmiana już się zachodzi. System wydaje się wyłączać po 30 minutach. Mam również stress furmark i używam testu wysokiej temperatury dla prime95. Wyłączenie wydaje się następować w tym samym przedziale czasowym. Czy może to być pamięć RAM lub płyta główna?
Reply


Messages In This Thread
Nieoczekiwane zamknięcie laptopa - by claresta.diana - 31 Aug 2020, 12:05 PM
RE: Nieoczekiwane zamknięcie laptopa - by iloveshopping12345 - 31 Aug 2020, 12:08 PM
RE: Nieoczekiwane zamknięcie laptopa - by philip.anink - 31 Aug 2020, 12:11 PM
RE: Nieoczekiwane zamknięcie laptopa - by rfierrom - 31 Aug 2020, 12:14 PM
RE: Nieoczekiwane zamknięcie laptopa - by feraltex - 31 Aug 2020, 12:17 PM

Forum Jump:

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Users browsing this thread: 1 Guest(s)