Mini PC i komputer jednopłytkowy
#3

u0206397 napisał: Wyglądają podobnie, główna różnica polega na tym, że mini PC jest dostarczany w plastikowej / metalowej obudowie, podczas gdy komputer jednopłytkowy, taki jak Raspberry Pi, jest dostarczany tylko z samą płytą + procesor. Czy służą różnym segmentom użytkowników, przypadkom użycia lub celom? Cos jest inny. Jeden koszt poniżej 100 USD, drugi może kosztować ponad 1000 USD. Różnica w specyfikacjach w ogóle.
Reply


Messages In This Thread
Mini PC i komputer jednopłytkowy - by rinjanijelek - 17 Oct 2020, 12:57 PM
RE: Mini PC i komputer jednopłytkowy - by bb410912 - 17 Oct 2020, 01:00 PM
RE: Mini PC i komputer jednopłytkowy - by chickrock69 - 17 Oct 2020, 01:03 PM

Forum Jump:

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Users browsing this thread: 1 Guest(s)