Kwestia sieciowa dla odnowionego-nowego-miejsca
#7

Jednym z rozwiązań, które możesz rozważyć, jest ułożenie kabla LAN z routera netgear do salonu, jeśli nie chcesz korzystać z routera singtel. Ale nie wiem, który port dla netgear jest dla Mio TV. W przypadku routera asus zwykle port 4 jest przeznaczony dla telewizora mio. Jedną rzeczą do rozważenia jest to, że jeśli używasz routera innej firmy do głównego routingu, port, w którym jest mio tv, nie ma dostępu do Internetu, podczas gdy wszystkie porty na routerze singtel mają mio tv i dostęp do Internetu.
Reply


Messages In This Thread

Forum Jump:

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Users browsing this thread: 1 Guest(s)